S oknami MIMA nebude vám zima...
Zadajte názov...

Plastové okná i hliníkové okná a vlastnosti zasklenia

Plastové okná i hliníkové okná a vlastnosti zasklenia

Máte záujem o tento produkt ?


žiadosť o cenovú kalkuláciu
izolačné dvojsklo.gif sklo s okrasnými mriežkami.gif dištančný rámik.jpg
AL dištančný rámik.jpg rezy skiel.jpg swisspacer.jpg
swisspacer.jpg AL Spacer .jpg

Plastové okná i hliníkové okná a vlastnosti zasklenia

Pri voľbe skla je nutné si uvedomiť, že sklo svojimi vlastnosťami ovplivňujú plastové okná a hliníkové okná.  Pre plastové okná a hliníkové okná sklo ovplivňuje tepelnoizolačné vlastnosti, bezpečnosť, priepustnosť svetla, slnečný faktor a vo svojej podstate je najslabším článkom v ochrane proti hluku. Izolačné sklo sa skladá z dvoch alebo troch tabúľ plochého skla, ktoré sú medzi sebou vymedzené hliníkovými alebo kompozitnými dištančnými profilmi rôznej šírky. Základné typy izolačných skiel možno kombinovať, čo dovoľuje využiť prednosti rôznych typov skiel, ale aj usmerňovať slnečné spektrum a vyhovieť rôznym požiadavkám ktoré sú kladené na plastové okná a hliníkové okná.

Plastové okná a tepelná izolácia zasklenia

Do všetkých plastových okien a hliníkových okien sa dá namontovať tepelnoizolačné dvojsklo alebo trojsklo. Koeficient tepelnej prestupnosti zasklením má koeficient Ug. Platí zásada, čím nižšia je hodnota Ug tím je lepšií tepelnoizolačný sklený systém, lepšie tepelnoizolačné vlastnosti plastových okien a hliníkových okien. Dvosklá montujeme s koeficientom prestupu tepla od Ug = 1,0 W/m2K po Ug = 1,1 W/m2K . Trojsklá montujeme s koeficientom prestupu tepla od Ug = 0,5 W/m2K po Ug = 0,9W/m2K.

Zvuková izolácia zasklenia plastových okien a hliníkových okien

Pri voľbe skla je nutné si uvedomiť, že sklo vo svojej podstate je najslabším článkom v ochrane proti hluku. Všetky naše plastové okná a hliníkové okná sú štandardne zasklené tepelnoizolačným dvojsklom a majú zvukovú izoláciu na úrovni Rw=32 až 34 dB. Zasklenie trojsklom má zvukovú izoláciu na úrovni Rw=34 až 36 dB. Vhodným zložením skla je možné vyriešiť celkovú nepriezvučnosť tak, aby plastové okná a hliníkové okná poskytovali dostatočnú ochranu aj v okolí rušných ulíc, diaľnic, staníc atď. Platí zásada, čím viac dB, tím lepšie plastové okno alebo hliníkové okno zvukovo izoluje.

Bezpečnostné sklá

slúžia na ochranu proti nežiaducemu vniknutiu. Vznikajú zakomponovaním kaleného skla, lepeného skla alebo  drôtoskla do skleného systému. Môžu vzniknúť plošným spojením dvoch, či viacerých vrstiev skla a špeciálnych fólií s vysokou pevnosťou a elasticitou s použitím čírych skiel, kalených skiel alebo drôtoskla. Platí zásada čím hrubšie tabule a viac vrstiev bezpečnostnej fólie, tím je viac odolné zasklenie. Označuje sa tiež triedou bezpečnosti.

Reflexné a protislnečné sklá

Reflexné a protislnečné sklá tvoria účinnú ochranu proti slnečnému žiareniu. Tenkou vrstvou oxidov kovov alebo koncentráciou pigmentu vo farebných fóliách medzi vrstvami skla je možné regulovať slnečnú energiu. Kombinácie týchto vlastností sú využívané hlavne pri zaskleniach fasád budov. Vlastnosti protislnečných skiel majú reflexný faktor a protislnečné sklá majú solárny faktor g udávany v %.  Platí zásada,že maximálna hodnota je 100 %. Čím je menej % tím menej slnka prejde sklom a sklo má menší solárny faktor. Pozor, lebo niekedy je lepší väčší solárny faktor, kôli tepelným ziskom.

Prestup svetla zasklením 

Vlastnosť  prestupu svetla TL je udávany v %.  Platí zásada, že maximálna hodnota je 100 %. Čím je viac % tím viac svetla prejde sklom. V súčasnosti ponúkame ultra číre zasklenia. Sú čírejšie ako si dokážete predstaviť.

Sklá s okrasnými mriežkami

sa nachádzajú medzi vrstvami skla v rôznych tvaroch, hrúbkach a povrchovej úprave.

 

Prečo sa sklá rosia?

rosenie okien.jpg Pri výmene starých okien za nové plastové sa občas vyskytujú sťažnosti užívateľov na rosenie alebo kondenzáciu vodnej pary na oknách, presnejšie na sklách okien za určitých klimatických podmienok. Tento jav je spojený predovšetkým so zmenou klimatických podmienok v miestnostiach v dôsledku podstatného zlepšenia tesnosti okien. Tento istý problém sa môže vyskytnúť aj v novostavbách, nakoľko nové, kvalitné plastové okná sa  vyznačujú podstatne zlepšenou tesnosťou. Rosenie skiel vzniká  najmä pri nízkych teplotách v exteriéri. Čím je vyšší rozdiel teploty medzi exteriérom a interiérom, tým pri nižšej povrchovej teplote skla nastáva prirodzený fyzikálny jav - kondenzácia vodných pár. Čím je nižšia výmena vzduchu, tým je vyššia relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu v zimnom období. „Celé orosovanie nie je dôkaz nekvality okna, ba práve naopak, v mnohých prípadoch je to dôkaz kvality dobre tesniaceho okna."

Spôsob zamedzenia vzniku a kondenzácie vlhkosti na povrchu skla je daný možnosťou eliminácie rizikových faktorov, ktoré kondenzáciu najčastejšie spôsobujú.

Patria sem:

-         nesprávne a nedostatočné vetranie,

-         vysoká produkcia vodných pár v interiéri (varenie,  vlhkosť múrov v novostavbách),

-         prerušované kúrenie s vysokým poklesom teplôt,

-         nevhodný spôsob prúdenia vzduchu v miestnosti.

Správne vetranie je zvlášť dôležité pri nových kvalitných oknách. V zime vetráme dokorán otvoreným oknom päť až desať minút. Pri takomto vetraní dôjde k rýchlej výmene vzduchu a zároveň nedôjde k ochladeniu stien, ako sa to deje pri celodennom mierne pootvorenom okne. Ak budeme takto vetrať ráno, ale najmä večer pred spaním, tak odstránime náš problém, ktorým je orosovanie okien. Večerné vetranie je dôležité najmä preto, lebo počas noci dochádza prirodzeným vydychovaním k zvýšeniu vlhkosti v byte, čo je problém hlavne malých panelákových izieb."

Čiastočne je možné problém eliminovať aj usmernením prúdenia teplého vzduchu z vyhrievacieho telesa do priestoru medzi zasklením a záclonou. Všeobecne platí, že ťažké záclony, široké parapety a žalúzie situáciu zhoršujú.

Riešenie pre orosené okná je veľmi jednoduché: vetrať dokorán otvoreným oknom, krátko najmä v zimnom období. Nie je dôležité vetrať veľa, ale vetrať účinne.

 

 

 
 
© Milan Magula - MIMA Všetky práva sú vyhradené.

Výroba kópií, použitie pre verejné produkcie sú bez súhlasu majiteľa zakázané!

Created by Peter Patocka